Mirosław Purczyński - kliknij
Mirosław Purczyński

Jesteśmy i nie jesteśmy - życie jest ciągłą zmianą,
ciągłym rodzeniem się i śmiercią.
Heraklit z Efezu
Mirosław Purczyński